fbpx

Hakkımızda

Otantik Kitap, 2020 yılında Türkiye’ye ve Dünya’ya yeni yazarlar kazandırmak için kurulmuş ve kısa sürede Türkiye’nin saygın yayınevlerinden biri haline gelmiş genç bir yayınevidir.

Yayınevimiz, alışılagelmiş yayınevi kültürüne ilave olarak; sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edip güzel yurdumuzun genç ve genç kalan yetenekli insanlarını edebiyata ve yazarlığa teşvik eden bir YAZAREVİ olmakla gurur duyar.

Tüm yazar kadrosu, yaşayan ve üreten insanlardan oluşan yayınevimiz, modern ve çağdaş edebiyatta yeni eserler kazandırmaya yetecek teknik ve eğitim alt yapısına sahiptir.

Roman, Öykü, Çocuk ve Akademik Yayınlarla, kuruluş ilkelerine sadık kalarak ve her yıl artan bir hızla büyümeyi ve tüm Türkiye’de sektöre hizmet eden örnek bir Yayınevi olmayı planlamaktadır.

Bu sorumluluk altında;

Sosyal Sorumluluk Politikamız

 1. Firmada 18 yaş altı çalışan işçi bulundurulmamaktadır.
 2. Çalışanlar arasında dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmamaktadır.
 3. Çalışanlar zorla çalıştırılmamaktadır. Sözleşme ile çalışma esastır.
 4. Çalışanlara minimum asgari ücret ödenmektedir.
 5. Haftalık normal çalışma saati 45 saati aşmamaktadır
 6. Çalışanlara uygun çalışma ortamı içinde, gerekli iş sağlığı güvenliği şartları sağlanmaktadır.
 7. Çıkan atıklar, kontrol altında bertaraf edilmektedir.
 8. Çalışan fason ve taşeron firmalar, müşteri istekleri doğrultusunda kontrol edilmektedir.

Ücretlendirme Politikamız

Ortaya çıkan yayın stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yeteneklerin elde tutulmasını desteklemek amacıyla, “eşit emeğe eşit ücret” prensibini kendimize politika olarak kabul ederiz.

Kalite Politikamız

 1. Okuyucu memnuniyetini gözetmek,
 2. Yazarlarının ve Çizerlerinin gelişimini desteklemek,
 3. Piyasa beklentilerine tam uyum sağlamak,
 4. Çalışanlarının mutluluğu hedeflemek,
 5. Eser, Üretim ve Dağıtım (Teslimat zamanı) Kalitesini yükseltilmek,
 6. Maliyetlerin denetim altında tutmak ve düşürmek,
 7. İş Sağlığı ve İş Güvenliğini sağlamak,
 8. Yayıncı kimliğinde verimliliği ve üretkenliği arttırmak.

Çevre Politikamız

 1. Üretimde ve paketlemede atıkları azaltmak.
 2. Kimyasal kullanımını izlemek ve azaltmak.
 3. Mümkün olduğu kadar enerji tasarrufu yapmak.
 4. Temiz, güvenli çalışma koşulları sağlamak.
 5. Tüm kâğıt, naylon, toner, cam vb. atıkları geri dönüşüme göndermek.

Haksız Kazanç ve Rüşvet Politikamız

Yayınevimizin tüm faaliyet ve operasyonlarda; rüşvet alınmasının ve/veya verilmesinin engellemesine dair yasal yükümlülükler yerine getirilmektedir. Her türlü kanunsuz iş ve işlemlerin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması, önlenmesini ve/veya verilmesini mümkün kılabilecek her türlü imkânın ortadan kaldırılmasını kendimize görev kabul etmekteyiz.

Otantik Kitap yönetimi ve çalışanları olarak bu politikaları baştan kabul etmekte ve uygun davranmayı taahhüt etmekteyiz.

Saygılarımızla,

Otantik Kitap Yayın Kurulu

08.03.2021